loadingimg

Wczytuję dane...

Regulamin

Właścicielem Sklepu Internetowego, działającego pod adresem internetowym www.lumen.pl jest firma LUMEN Michał Kijewski z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 18 lok. 43, NIP 526-28-30-521, REGON 140740458, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Adres e-mailowy sklepu:  biuro@lumen.pl . Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. +48 22 213 02 16. Podmiotem realizującym zamówienia jest również sklep partnerski we Wrocławiu: Luna Optic Marlena Pietrzykowska, ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław, NIP 898-121-79-89, REGON 022473483, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Adres mailowy:  sklep@lunaoptic.pl . Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. +48 71 757 53 47 lub +48 22 213 02 16 wew. 3.


I. DEFINICJE

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług sprzedaży drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego lumen.pl.
 2. Sklep Internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem lumen.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia.
 3. Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie.
 4. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży towaru na odległość zawarta między firmą LUMEN Michał Kijewski a Klientem z wykorzystaniem Sklepu Internetowego. Zawarcie tej Umowy następuje po kliknięciu przycisku „Potwierdź zakup” w kroku 3 podczas składania Zamówienia.
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.
 7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.
 8. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą.
 9. Wydanie rzeczy sprzedanej – wg Kodeksu Cywilnego przez wydanie rzeczy sprzedanej należy rozumieć nie tylko przeniesienie posiadania (w przypadku zakupu towaru w siedzibie firmy), ale także samo zapewnienie kupującemu możliwości odebrania towaru nabytego niezależnie od tego, czy kupujący rzeczywiście przejął towar do swojej dyspozycji (w przypadku zawarcia umowy na odległość).

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest rejestracja w jego ramach. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się z regulaminem zakupów i wyrażenie zgody na jego treść oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 2. LUMEN Michał Kijewski zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, czyli takich w których nie podano danych teleadresowych (nr telefonu lub adresu e-mailowego).
 3. Po złożeniu zamówienia na podany przez Klienta adres e-mailowy zostanie wysłana wiadomość zatytułowana „Przyjęto zamówienie nr. x”- gdzie „x” to nr zamówienia, zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia (dane teleadresowe, zakupiony towar oraz rodzaj i koszt przesyłki).
 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
   1. w przypadku zamówień płatnych przelewem bankowym – po otrzymaniu przelewu na rachunek bankowy LUMEN Michał Kijewski,
   2. w przypadku zamówień realizowanych poprzez system PayU – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie podmiotu pośredniczącego w transakcji.
   3. w przypadku zamówień płatnych gotówką przy odbiorze – po otrzymaniu zamówienia.
 1. Na termin dostarczenia przesyłki składają się: czas realizacji zamówienia i czas jego dostawy. Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w tym terminie Klient zostanie poinformowany o najszybszym terminie realizacji. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się przesyłką kurierską, Pocztą Polską lub poprzez odbiór osobisty. Koszty dostawy zostaną skalkulowane w czasie składania zamówienia i podane w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Przesyłki dostarcza:
   1. Poczta Polska – przesyłka polecona – czas dostawy do 7 dni roboczych,
   2. Firma kurierska Inpost – czas dostawy 1 dzień roboczy.
   3. Firma kurierska DHL – czas dostawy 1 dzień roboczy.
 1. Wszystkie ceny w Sklepie podane są brutto w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena towaru jest wiążąca w momencie składania zamówienia.
 2. Ceny towaru nie zawierają kosztów transportu.
 3. Oferta Sklepu jest ważna tylko na terenie Polski.
 4. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT). Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta!
 5. Od 1 stycznia 2020 r. fakturę do sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej i potwierdzonej paragonem można wystawić tylko wtedy, jeżeli paragon ten zawiera NIP.

III. GWARANCJE I REKLAMACJE

 1. Produkty objęte są gwarancją producenta. Gwarancja ta jest ważna wraz z dowodem zakupu. Okres gwarancji jest podany w karcie gwarancyjnej. Otrzymanie gwarancji na zakupiony towar nie wyklucza skorzystania z uprawnień przysługujących Konsumentowi z tytułu rękojmi.
 2. LUMEN Michał Kijewski odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna lub prawna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania produktu Konsumentowi. W celu zgłoszenia nowej reklamacji należy:
  1. Zgłosić usterkę mailowo na adres biuro@lumen.pl, podając numer zamówienia.
  2. Postępować zgodnie z instrukcją, podaną w przesłanej wiadomości zwrotnej.
  Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru . Po tym czasie LUMEN Michał Kijewski powiadomi Konsumenta o decyzji w sprawie reklamacji. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji LUMEN Michał Kijewski skontaktuje się z Konsumentem w celu ustalenia dalszego postępowania: naprawy reklamowanego towaru, jego wymiany na nowy (taki sam lub podobny), obniżenia jego ceny lub zwrotu Konsumentowi pieniędzy – tylko jeśli wada zakupionego towaru jest istotna. Podstawa prawna rękojmi: Kodeks Cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. z późn. zm.
 3. Konsument nie może jednocześnie korzystać z obu trybów dochodzenia swoich roszczeń (u sprzedawcy z tytułu rękojmi i w serwisie producenta w oparciu o udzieloną mu gwarancję).

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik w następujących formach: listownie, poprzez e-mail lub telefonicznie – w przypadku tej ostatniej formy to na Konsumencie ciąży obowiązek udowodnienia faktu odstąpienia od umowy. Wzór odstąpienia od umowy może być pobrany w dziale Niezbędnik bądź klikając tu.
 2. Udzielenie Konsumentowi informacji o prawie do odstąpienia od umowy następuje poprzez zaakceptowanie Regulaminu Sklepu Internetowego.
 3. Konsument zwraca towar w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 4. Po dostarczeniu przez Konsumenta zakupionego towaru wraz z paragonem lub podpisaną korektą faktury VAT (w ciągu 14 dni od wyrażenia woli odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa) następuje zwrot dokonanych przez niego płatności nie później niż w ciągu 14 dni. W przypadku wyboru przez Konsumenta droższej opcji dostawy np. przesyłki kurierskiej zamiast listu poleconego ekonomicznego LUMEN Michał Kijewski nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy. LUMEN Michał Kijewski dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w przypadku:
   1. programów komputerowych w wersji tradycyjnej, dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
   2. treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym
   3. produktów wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 1. W razie przesłania towaru sprzedanego na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Klient zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, które powstały podczas transportu, będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej protokołu reklamacyjnego w momencie odbioru przesyłki.

LUMEN Michał Kijewski nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.


V. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych klientów sklepu internetowego, działającego pod adresem internetowym www.lumen.pl jest firma LUMEN Michał Kijewski z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 18 lok. 43, NIP 526-28-30-521, REGON 140740458, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: "Sklep Internetowy"). Dane kontaktowe: tel. +48 22 213 02 16, adres e-mail biuro@lumen.pl.
 2. Firma LUMEN Michał Kijewski przetwarza dane osobowe w celach:
  1. świadczenia usługi prowadzenia konta Klienta na stronie www.lumen.pl - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. sprzedaży produktów oferowanych przez firmę LUMEN Michał Kijewski- podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy LUMEN Michał Kijewski – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes LUMEN Michał Kijewski (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z LUMEN Michał Kijewski.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą:
  1. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne LUMEN Michał Kijewski w celu obsługi strony www.lumen.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością LUMEN Michał Kijewski,
  2. podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
  3. PayU S.A. - podmiot świadczący usługi płatności on-line.
  4. Santander Consumer Bank S.A. - podmiot świadczący usługi finansowe.
 6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do LUMEN Michał Kijewski z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.