loadingimg

Wczytuję dane...

Piaskownica

Modyfikowane 2022.01.27. Treść tej strony może być odczytywana programem NVDA, poprzez wciskanie klawiszy „strzałka w górę” i „strzałka w dół”. Dla ułatwienia nawigacji, treść tej strony jest dodatkowo rozdzielona nagłówkami o różnych rozmiarach. Aby poruszać się między nagłówkami należy wcisnąć literę H – następny nagłówek, albo Shift+H – poprzedni nagłówek. Wciśnięcie litery H spowoduje teraz przeniesienie do kolejnego nagłówka,


Więcej o nagłówkach

Możliwa jest bardziej precyzyjna nawigacja nagłówków za pomocą klawiszy od 1 do 6, cyfry te nawiązują do rozmiaru danego nagłówka i działają w ten sam sposób w połączeniu z klawiszem shift jak wciśnięcie litery H. W inne słowa wciśnięcie skrótu klawiszowego Shift+1 przenosi do tytułu tej strony jako, że nagłówek H1 jest używany na stronie lumen.pl do oznaczania tytułów poszczególnych stron. Dalsza część tej strony jest podzielona następująco: Spis treści - nagłówek 2, tytuły rozdziałów - nagłówek 3, oraz pododdziały - nagłówek 4. W inne słowa, wciśnięcie litery H, albo cyfry 2 przechodzi do następnej sekcji.


Linki

Nawigowanie pomiędzy linkami w tekście, odbywa się za pomocą litery K, oraz kombinacji Shift + K. Wciśnięcie samej litery ka przechodzi do następnego linka, natomiast kombinacja Shift + K cofa do poprzedniego. W celu zademonstrowania tego, spis treści zawiera linki, albo inaczej odnośniki do poszczególnych sekcji tej strony. Na końcu każdej sekcji znajduje się link z powrotem do spisu treści. Aby aktywować link wybrany klawiszem K, należy wcisnąć klawisz enter bądź spacja.


Spis treści

Poniższy spis treści zawiera linki przenoszące do poszczególnych tematów. Na końcu każdego tematu znajduje się link przenoszący z powrotem do niniejszego spisu treści.

 1. Nawigacja stron internetowych za pomocą programu NVDA
  1. Tabelki
  2. Menu rozwijane
  3. Pola edycji
  4. Checkbox
  5. Przyciski
  6. Ułatwienia dostępu w google
 2. System operacyjny Windows i NVDA

Nawigacja stron internetowych za pomocą programu NVDA

NVDA (ang. NonVisual Desktop Access) to darmowy czytnik ekranu (ang. screen reader) dla systemu Microsoft Windows. Jest rozwijany przez organizację NV Access we współpracy z globalną społecznością użytkowników. Tu link do strony produktu.

Powrót do spisu treści


Tabelki

Poniżej znajduje się tabela, składająca się z trzech kolumn, każda z kolumn posiada trzy wiersze. Winne słowa jest to tabela 3 na 3. Aby poruszać się w strukturze tabeli, należy jednocześnie wcisnąć i przytrzymać klawisze Ctrl, oraz Alt, a następnie poruszać się strzałkami. W inne słowa strzałki lewo i prawo pzemieszczają między kolumnami a strzałki góra dółmiędzy wierszami.

Lewy górny róg tabeli Pierwszy wiersz, środkowej kolumny. Prawy, górny róg.
Drugi wiersz, lewej kolumny. Drugi wiersz, środkowej kolumny. Drugi wiersz, prawej kolumny.
Dolny lewy róg. Trzeci i ostatni wiersz, środkowej kolumny. Dolny, prawy róg.

Poniżej taka sama tabela ale bez tekstu

Powrót do spisu treści


Pola edycji

Aby wyjść z pola edycji należy wcisnąć kombinację NVDA+spacja aby przejść w tryb odczytu.


Powrót do spisu treści


Menu rozwijane

Aby rozwinąć menu rozwijane należy wcisnąć Alt i strzałka w dół. Kolejne wciśnięcia samej strzałki w dół przesuwają po liście. Wciśnięcie klawisza enter zatwierdza wybór.

Powrót do spisu treści


Pola wyboru inaczej Checkbox

Pola tego typu umożliwiają zaznaczanie dowolnej ilości opcji. Aby zaznaczyć dowolne pole należy nacisnąć na nim spację, nie wpływa to na tryb nawigowania.

 • Pierwsze pole wyboru
 • Drugie pole wyboru
 • Trzecie pole wyboru

Powrót do spisu treści


Przyciski

Częstym elementem stron internetowych są przyciski, które mogą służyć do zatwierdzania wypełnionych formularzy albo innych funkcji, np. zalogowania do serwisu. Aby przejść do przycisku należy wcisnąć klawisz B - patrz ang. button. Standardowo ten przycisk może być użyty w kombinacji z klawiszem szift aby cofnąć się do poprzedniego przycisku. Poniższy przycisk jest linkiem do strony zawierającej formularz, który wykorzystuje wszystkie elementy opisane w powyższym dokumencie.

Powrót do spisu treści


Ułatwienia dostępu w google

Wyszukiwarka internetowa google posiada rozbudowany system udogodnień dla osób korzystających z programów odczytu ekranu. Aby wywołać stronę zawierającą link wyświetlony poniżej, należy wpisać dowolny tekst do wyszukiwarki i wcisnąć enter. Na stronie zawierającej wyniki wyszukiwania, pierwszą pozycją, dostępną za pomocą klawisza Tab jest opis udogodnień.

Poniższy link opisuje precyzyjnie udogodnienia oferowane przez wyszukiwarkę google: Tu link.

Powrót do spisu treści


PSystem operacyjny Windows i NVDA

Poniżej kilka wybranych skrótów klawiszowych przydatnych do poruszania się w systemie operacyjnym windows. Poniższy tekst jest rozmieszczony w tabelce składającej się z dwóch kolumn.

Skrót klawiszowy

Funkcja

Win + D

Zminimalizuj wszystko do paska narzędzi

Win + E

Eksplorator windows

Alt + Tab

Przełączanie między aktywnymi programami

Alt + F4

Zamknij program/zamknij windows

 

Powrót do spisu treści