loadingimg

Wczytuję dane...

Dofinansowanie NFZ

Szanowni Państwo,

w związku z ZARZĄDZENIEM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne, istnieje całkowity zakaz prowadzenia wysyłkowej formy dostawy lasek dla niewidomych. Jedynie dopuszczono taką formę dla wyrobów refundowanych na podstawie comiesięcznego zaopatrzenia (głównie materiały chłonne).

Z uwagi na powyższe, realizacja zamówień na laski dla niewidomych, obecnie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem sklepów rehabilitacyjnych.

Zamówienia bez refundacji i dofinansowań będą realizowane bez zmian.