loadingimg

Wczytuję dane...

Plac zabaw

Ostatnio modyfikowane: 2022.05.27. Niniejsza strona demonstruje przeglądanie stron internetowych za pomocą aparatów BlindShell Classic 1, oraz 2.

W aparacie Classic 1, poruszanie się między elementami strony odbywa się za pomocą strzałek w lewo i prawo, strzałka w prawo przechodzi do następnego elementu a strzałka w lewo przechodzi do poprzedniego. Analogicznie ta sama czynność w aparacie Classic 2 odbywa się za pomocą strzałek w górę i w dół. Aby aktywować element należy wcisnąć klawisz zatwierdź.


Rodzaje elementów

W celu ułatwienia poruszania się, klawiatura numeryczna służy do definiowania elementów po których przemieszczamy się za pomocą strzałek.

 • Klawisz 1: Domyślny tryb poruszania
 • Klawisz 2: Poruszanie się po nagłówkach
 • Klawisz 3: Poruszanie się po elementach sterujących
 • Klawisz 4: Poruszanie się po linkach
 • Klawisz 5: Poruszanie się po słowach
 • Klawisz 6: Poruszanie się po punktach orientacyjnych
 • Klawisz 7: Przenosi na górę strony
 • Klawisz 8: Przełącznik odczytu automatycznego
 • Klawisz 9: Przenosi na koniec strony
 • Klawisz *: Przycisk Wstecz (Przejdź do poprzedniej strony)
 • Klawisz 0: Przeczytaj tytuł strony
 • Klawisz #: Otwiera pomoc

Spis treści

Poniższy spis treści zawiera linki przenoszące do poszczególnych tematów. Na końcu każdego tematu znajduje się link przenoszący z powrotem do niniejszego spisu treści.


Wstęp

Poniżej różne rodzaje elementów napotykane na stronach internetowych.

Powrót do spisu treści


Tabelki

Poniższa tabelka składa się z trzech kolumn, zawierających trzy wiersze.

Lewy górny róg tabeli Pierwszy wiersz, środkowej kolumny. Prawy, górny róg.
Drugi wiersz, lewej kolumny. Drugi wiersz, środkowej kolumny. Drugi wiersz, prawej kolumny.
Dolny lewy róg. Trzeci i ostatni wiersz, środkowej kolumny. Dolny, prawy róg.

Powrót do spisu treści


Pola edycji

Aby edytować pole edycji należy kliknąć klawisz potwierdź.


Powrót do spisu treści


Menu rozwijane

Kliknij klawisz potwierdź, aby rozwinąć menu rozwijane. Następnie wybierz element strzałkami  a następnie zatwierdź wybór klawiszem potwierdź.

Powrót do spisu treści


Pola wyboru inaczej Checkbox

Pola tego typu umożliwiają zaznaczanie dowolnej ilości opcji. Wciśnij klawisz potwierdź aby zaznaczyć pole.

 • Pierwsze pole wyboru
 • Drugie pole wyboru
 • Trzecie pole wyboru

Powrót do spisu treści


Przyciski

Częstym elementem stron internetowych są przyciski, które mogą służyć do zatwierdzania wypełnionych formularzy albo innych funkcji, np. zalogowania do serwisu.

Powrót do spisu treści


Pobieranie

Tu linki zawierające treści do pobrania: